Voorwaarden

Beschrijving van producten.

Elk gekocht Product wordt verkocht onder de bijbehorende Productbeschrijving die aanvullende Specifieke Voorwaarden met betrekking tot dat Product bevat, waaronder, zonder beperking, voorwaarden met betrekking tot geschatte leveringsdata en -tijden, garanties, after-sales service en garanties.

Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat alle details, beschrijvingen en prijzen van Producten die op de Website verschijnen, correct zijn op het moment dat de relevante informatie in het systeem werd ingevoerd. Hoewel wij ernaar streven de Website zo actueel mogelijk te houden, is het mogelijk dat de informatie, inclusief Productbeschrijvingen die op een bepaald moment op deze Website verschijnen, niet altijd een exacte weergave zijn van de situatie op het moment dat u een bestelling plaatst.

Prijzen

Alle prijzen zijn een richtlijn en wij zijn niet gebonden aan eventuele fouten met betrekking tot de prijs van artikelen op onze website. Wij zijn verplicht om te verkopen tegen het vermelde bedrag of om de verkoop volledig te annuleren en het geïnde geld terug te betalen.

Garantie

Al onze producten hebben minimaal 12 maanden fabrieksgarantie tegen defecte onderdelen of vakmanschap. Wij repareren of vervangen artikelen naar eigen goeddunken. Algemene slijtage of verkeerd gebruik en misbruik vallen niet onder onze garantie. Wij eisen fotografisch bewijs van beschadigde artikelen om vast te stellen hoe, waarom en wanneer de schade is ontstaan.

Intellectueel eigendom en gebruiksrecht:

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal of de inhoud die als onderdeel van de Website wordt geleverd, te allen tijde bij ons of onze licentiegevers blijven berusten. U mag dit materiaal alleen gebruiken zoals uitdrukkelijk is toegestaan door ons of onze licentiegevers.

U erkent en gaat ermee akkoord dat het materiaal en de inhoud van de Website uitsluitend beschikbaar wordt gesteld voor uw persoonlijk niet-commercieel gebruik en dat u (indien nodig om een aankoop te doen) dergelijk materiaal en dergelijke inhoud voor dat doel slechts op de harde schijf van één computer mag downloaden. Elk ander gebruik van het materiaal en de inhoud van de Website is strikt verboden. U stemt ermee in (en stemt ermee in derden niet te helpen of te faciliteren bij) het kopiëren, reproduceren, verzenden, publiceren, weergeven, verspreiden, commercieel exploiteren of creëren van afgeleide werken van dergelijk materiaal en dergelijke inhoud.


Naleving van wetten

De Website mag uitsluitend voor wettige doeleinden en op wettige wijze worden gebruikt. U gaat ermee akkoord te voldoen aan alle toepasselijke wetten, statuten en regelgeving met betrekking tot de Website en alle transacties die op of via de Website worden verricht.

Beperking van aansprakelijkheid

Hoewel wij redelijke inspanningen zullen leveren om de nauwkeurigheid van alle informatie die wij op de Website plaatsen te controleren, geven wij geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. De Website wordt aangeboden op een 'as is' en 'as available' basis zonder enige verklaring of goedkeuring en wij geven geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Website, of enige transactie die kan worden uitgevoerd op of via de Website met inbegrip van maar niet beperkt tot, impliciete garanties van niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid, nauwkeurigheid, voorwaarden van volledigheid, of enige impliciete garantie die voortvloeit uit de gang van zaken of gebruik of handel.

Wij garanderen niet dat de Website aan uw eisen zal voldoen of ononderbroken, tijdig of foutloos zal zijn, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd, of dat de site of de server die deze beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of bugs of de volledige functionaliteit, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de Website vertegenwoordigt. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor enig verlies van inhoud of materiaal dat via de website is geüpload of verzonden.

Wij zijn niet aansprakelijk, in contract, onrechtmatige daad (inclusief, zonder beperking, nalatigheid), precontractuele of andere verklaringen (anders dan frauduleuze of nalatige verkeerde voorstellingen) of anderszins uit of in verband met de Voorwaarden voor:

- enige economische verliezen (inclusief zonder beperking verlies van inkomsten, winsten, contracten, zaken of verwachte besparingen); of
- enig verlies van goodwill of reputatie; of
- enige bijzondere of indirecte schade geleden of opgelopen door die partij als gevolg van of in verband met de bepalingen van enige zaak onder de

Voorwaarden

Niets in de Voorwaarden zal onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of die van onze bedienden, agenten of werknemers uitsluiten of beperken.

Onze rechten

Wij behouden ons het recht voor om:
- deze Website (of een deel ervan) tijdelijk of permanent te wijzigen of in te trekken met of zonder kennisgeving aan u en u bevestigt dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor een wijziging of intrekking van de Website; en/of

- de Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, en uw voortgezette gebruik van de Website (of een deel daarvan) na een dergelijke wijziging zal worden beschouwd als uw aanvaarding van een dergelijke wijziging. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of de Voorwaarden zijn gewijzigd. Indien u niet akkoord gaat met een wijziging van de Voorwaarden dient u het gebruik van de Website onmiddellijk te staken.

Privacy

Wij zullen al uw Persoonlijke Informatie vertrouwelijk behandelen (hoewel wij ons het recht voorbehouden deze informatie openbaar te maken in de hieronder beschreven omstandigheden). Wij bewaren deze informatie op een beveiligde server en wij voldoen volledig aan alle toepasselijke Britse wetgeving inzake gegevensbescherming en consumentenwetgeving die van tijd tot tijd van kracht is.

Wij gebruiken een SSL (Secure Socket Layer) beveiligde server om ervoor te zorgen dat al uw transacties 100% veilig zijn.

Wanneer u aankopen doet op deze Website, zullen wij u vragen om Persoonlijke Informatie van u in te voeren en te verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, factuuradres, afleveradres, telefoonnummer, productkeuzes, creditcard- of andere betalingsinformatie en een wachtwoord. Wij en onze externe dienstverleners kunnen ook informatie verzamelen over waar u zich bevindt op het internet (bv. de URL waar u vandaan kwam, IP-adres, domeintypes zoals .co.uk en .com), uw browsertype, het land en het telefoonnummer waar uw computer zich bevindt, de pagina's van onze website die u tijdens uw bezoek hebt bekeken, de advertenties waarop u hebt geklikt en zoektermen die u op onze website hebt ingevoerd ("Gebruikersinformatie"). Wij kunnen deze informatie ook verzamelen als u zich niet bij ons registreert.

U dient zich ervan bewust te zijn dat deze site wordt gecontroleerd en informatie over uw bezoek kan vastleggen die ons zal helpen de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Wij bevestigen dat alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt (of die beschikbaar is in openbare registers) en alle gebruikersinformatie aan de hand waarvan wij u kunnen identificeren, wordt bewaard in overeenstemming met de registratie die wij hebben bij het Data Commissioner's Office. Wij gebruiken uw informatie alleen voor de volgende doeleinden:

- Het verwerken van uw bestellingen;
- Om deze Website en haar diensten aan u te verbeteren;
- Om website-inhoud aan u aan te bieden;
- Om deze website te beheren;

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere bedrijven binnen de Future Markets Ltd groep. Wij zullen uw persoonlijke informatie niet vrijgeven aan bedrijven buiten Future Markets Ltd voor mailing- of marketingdoeleinden.

U dient zich ervan bewust te zijn dat indien wij door de politie of een andere regelgevende of overheidsinstantie die vermoedelijke illegale activiteiten onderzoekt, worden verzocht om uw persoonsgegevens en/of gebruikersinformatie te verstrekken, wij daartoe gerechtigd zijn.

Wij gebruiken cookies om uw huidige winkelsessie bij te houden om uw ervaring te personaliseren en zodat u uw winkelmandje op elk moment kunt ophalen - als u geen cookies accepteert, kunt u sommige functies van deze Website niet gebruiken.