Regulamin

Opis produktów.

Każdy zakupiony Produkt jest sprzedawany z zastrzeżeniem jego Opisu Produktu, który określa dodatkowe Warunki Szczególne związane z tym Produktem, w tym, bez ograniczeń, warunki dotyczące szacowanych dat i czasu dostawy, gwarancji, obsługi posprzedażnej i rękojmi.

Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie szczegóły, opisy i ceny Produktów pojawiające się na Stronie są poprawne w momencie, gdy odpowiednie informacje zostały wprowadzone do systemu. Mimo, że staramy się, aby Strona była jak najbardziej aktualna, informacje, w tym Opisy Produktów pojawiające się na Stronie w określonym czasie mogą nie zawsze odzwierciedlać sytuację dokładnie w momencie składania zamówienia.

Ceny

Wszystkie ceny są orientacyjne i nie będziemy związani żadnymi błędami w odniesieniu do cen przedmiotów na naszej stronie internetowej. Będziemy zobowiązani do sprzedaży na podaną kwotę lub do całkowitego anulowania sprzedaży i zwrotu zebranych pieniędzy.

Gwarancja

Wszystkie nasze produkty są objęte minimum 12-miesięczną gwarancją producenta na wadliwe części lub rzemiosło. Naprawimy lub wymienimy przedmioty według naszego uznania. Ogólne zużycie lub niewłaściwe użycie i nadużycie nie są objęte gwarancją. Wymagamy dowodów fotograficznych wszelkich uszkodzonych przedmiotów, aby ustalić jak, dlaczego i kiedy doszło do uszkodzenia.

Własność intelektualna i prawo do użytkowania:

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i wszelkie inne prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów lub treści dostarczanych w ramach Witryny pozostają przez cały czas własnością naszą lub naszych licencjodawców. Użytkownik może korzystać z tych materiałów tylko w sposób wyraźnie dozwolony przez nas lub naszych licencjodawców.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że materiały i treści zawarte na Stronie są udostępniane wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku i że może (jeśli jest to konieczne do dokonania Zakupu) pobrać takie materiały i treści tylko na jeden dysk twardy komputera w tym celu. Wszelkie inne wykorzystanie materiałów i treści zawartych na Stronie jest surowo zabronione. Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować, nie reprodukować, nie przekazywać, nie publikować, nie wyświetlać, nie rozpowszechniać, nie wykorzystywać do celów komercyjnych ani nie tworzyć dzieł pochodnych takich materiałów i treści.


Zgodność z prawem

Witryna może być używana wyłącznie do celów zgodnych z prawem i w sposób zgodny z prawem. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, ustaw i rozporządzeń dotyczących Witryny i wszelkich transakcji przeprowadzanych na lub za pośrednictwem Witryny.

Ograniczenie odpowiedzialności

Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby zweryfikować dokładność wszelkich informacji umieszczonych na Stronie, nie udzielamy żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w odniesieniu do ich dokładności. Strona internetowa jest dostarczana na zasadzie "tak jak jest" i "tak jak jest dostępna", bez żadnych oświadczeń ani zapewnień, a my nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do Strony internetowej lub jakiejkolwiek transakcji, która może być przeprowadzona na Stronie internetowej lub za jej pośrednictwem, w tym między innymi dorozumianych gwarancji nienaruszalności, zgodności, bezpieczeństwa, dokładności, warunków kompletności lub wszelkich dorozumianych gwarancji wynikających z przebiegu transakcji lub wykorzystania lub handlu.

Nie udzielamy gwarancji, że Strona spełni Twoje wymagania lub będzie nieprzerwana, terminowa lub wolna od błędów, że defekty zostaną naprawione, lub że strona lub serwer, który ją udostępnia, są wolne od wirusów lub błędów lub reprezentują pełną funkcjonalność, dokładność, niezawodność Strony. Nie będziemy odpowiedzialni ani nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika za utratę treści lub materiałów załadowanych lub przekazanych za pośrednictwem Strony.

Nie będziemy odpowiedzialni, w ramach umowy, deliktu (w tym, bez ograniczeń, zaniedbania), umowy przedwstępnej lub innych oświadczeń (innych niż oszukańcze lub niedbałe wprowadzenie w błąd) lub w inny sposób z lub w związku z Warunkami za:

- wszelkie straty ekonomiczne (w tym bez ograniczeń utratę przychodów, zysków, umów, działalności gospodarczej lub przewidywanych oszczędności); lub
- jakąkolwiek utratę wartości firmy lub reputacji; lub
- wszelkie specjalne lub pośrednie straty poniesione przez tę stronę w wyniku lub w związku z postanowieniami jakiejkolwiek sprawy w ramach Warunków

Warunków

Żadne z postanowień Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania lub zaniedbania naszych urzędników, agentów lub pracowników.

Nasze prawa

Zastrzegamy sobie prawo do:
- zmodyfikować lub wycofać, czasowo lub na stałe, niniejszą Stronę internetową (lub jakąkolwiek jej część) z powiadomieniem lub bez, a Ty potwierdzasz, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakiejkolwiek osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje lub wycofanie Strony internetowej; i/lub

- zmienić Warunki od czasu do czasu, a Twoje dalsze korzystanie z Witryny (lub jakiejkolwiek jej części) po takiej zmianie będzie uważane za akceptację takiej zmiany. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie, czy Warunki zostały zmienione. Jeśli nie zgadzasz się na jakąkolwiek zmianę Warunków, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny.

Prywatność

Będziemy traktować wszystkie Państwa dane osobowe jako poufne (chociaż zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia tych informacji w okolicznościach określonych poniżej). Będziemy przechowywać je na bezpiecznym serwerze i będziemy w pełni przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i konsumentów w Wielkiej Brytanii.

Używamy bezpiecznego serwera SSL (Secure Socket Layer), aby zapewnić, że wszystkie Twoje transakcje są w 100% bezpieczne.

Podczas zakupu na tej stronie internetowej, poprosimy Cię o wprowadzenie i będziemy zbierać dane osobowe od Ciebie, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres rozliczeniowy, adres dostawy, numer telefonu, wybór produktu, karta kredytowa lub inne informacje o płatności i hasło. Możemy również zbierać, a nasi zewnętrzni dostawcy usług mogą zbierać, informacje o tym, gdzie jesteś w Internecie (np. adres URL, z którego przyszedłeś, adres IP, typy domen takie jak .co.uk i .com), typ przeglądarki, kraj i numer kierunkowy telefonu, w którym znajduje się Twój komputer, strony naszej witryny, które były przeglądane podczas Twojej wizyty, reklamy, na które kliknąłeś, oraz wszelkie hasła, które wprowadziłeś na naszej stronie ("Informacje o użytkowniku"). Możemy zbierać te informacje, nawet jeśli nie zarejestrujesz się u nas.

Należy pamiętać, że ta strona jest monitorowana i może przechwytywać informacje o Twojej wizycie, które pomogą nam poprawić jakość naszych usług.

Potwierdzamy, że wszelkie Dane Osobowe, które nam podajesz (lub które są dostępne w rejestrach publicznych) oraz wszelkie Informacje o Użytkowniku, na podstawie których możemy Cię zidentyfikować, są przechowywane zgodnie z rejestracją, którą mamy w Data Commissioner's Office. Wykorzystujemy Twoje informacje wyłącznie do następujących celów:

- Przetwarzanie Twoich zamówień;
- Aby poprawić tę stronę internetową i jej usługi dla Ciebie;
- Aby serwować Ci zawartość strony internetowej;
- Do administrowania tą stroną internetową;

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym firmom w ramach grupy Future Markets Ltd. Nie udostępnimy Twoich danych osobowych żadnej firmie spoza Future Markets Ltd w celach mailingowych lub marketingowych.

Należy pamiętać, że jeśli zostaniemy poproszeni przez policję lub inne organy regulacyjne lub rządowe badające podejrzane działania niezgodne z prawem o udostępnienie danych osobowych i/lub informacji o użytkowniku, mamy prawo to zrobić.

Używamy plików cookie do śledzenia bieżącej sesji zakupów, aby spersonalizować swoje doświadczenie i abyś mógł odzyskać swój koszyk w dowolnym momencie - jeśli nie akceptujesz plików cookie, nie będziesz mógł korzystać z niektórych funkcji tej strony.