Villkor och bestämmelser

Beskrivning av produkter.

Varje produkt som köps säljs i enlighet med produktbeskrivningen som innehåller ytterligare särskilda villkor för produkten, inklusive, utan begränsning, villkor för beräknade leveransdatum och leveranstider, garantier, eftermarknadsservice och garantier.

Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att se till att alla uppgifter, beskrivningar och priser för produkter som visas på webbplatsen är korrekta vid den tidpunkt då den relevanta informationen fördes in i systemet. Även om vi strävar efter att hålla webbplatsen så uppdaterad som möjligt kan det hända att den information, inklusive produktbeskrivningar, som visas på webbplatsen vid en viss tidpunkt inte alltid återspeglar läget exakt vid den tidpunkt då du gör en beställning.

Priser

Alla priser är vägledande och vi kommer inte att vara bundna av eventuella fel när det gäller priset på varor på vår webbplats. Vi kommer att vara skyldiga att antingen sälja till det angivna beloppet eller att avbryta försäljningen helt och hållet och återbetala och insamlade pengar.

Garanti

Alla våra produkter levereras med minst 12 månaders tillverkargaranti mot felaktiga delar eller hantverk. Vi reparerar eller ersätter föremålen efter eget gottfinnande. Allmänt slitage eller felaktig användning och missbruk täcks inte av vår garanti. Vi kräver fotografiska bevis på skadade föremål för att kunna fastställa hur, varför och när skadan har uppstått.

Intellektuell egendom och rätt att använda:

Du bekräftar och godkänner att all upphovsrätt, alla varumärken och alla andra immateriella rättigheter till allt material eller innehåll som tillhandahålls som en del av webbplatsen alltid ska ligga hos oss eller våra licensgivare. Du får endast använda detta material på det sätt som uttryckligen godkänts av oss eller våra licensgivare.

Du bekräftar och godkänner att materialet och innehållet på webbplatsen endast är tillgängligt för din personliga icke-kommersiella användning och att du (om det är nödvändigt för att göra ett köp) får ladda ner sådant material och innehåll till endast en hårddisk för sådant ändamål. All annan användning av material och innehåll på webbplatsen är strängt förbjuden. Du samtycker till att inte (och samtycker till att inte hjälpa eller underlätta för någon tredje part att) kopiera, reproducera, överföra, publicera, visa, distribuera, kommersiellt utnyttja eller skapa avledda verk av sådant material och innehåll.


Överensstämmelse med lagar

Webbplatsen får endast användas för lagliga ändamål och på ett lagligt sätt. Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar, stadgar och förordningar om webbplatsen och alla transaktioner som utförs på eller via webbplatsen.

Begränsning av ansvar

Även om vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att kontrollera att all information som vi lägger ut på webbplatsen är korrekt, lämnar vi inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, i fråga om dess korrekthet. Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick och i befintligt skick, utan någon form av representation eller godkännande, och vi lämnar inga garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, i förhållande till webbplatsen eller någon transaktion som kan genomföras på eller via webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om icke överträdelse, kompatibilitet, säkerhet, noggrannhet, villkor för fullständighet eller någon underförstådd garanti som härrör från handelsbruk eller användning eller handel.

Vi garanterar inte att webbplatsen kommer att uppfylla dina krav eller att den kommer att vara oavbruten, aktuell eller felfri, att defekter kommer att korrigeras eller att webbplatsen eller den server som gör den tillgänglig är fri från virus eller buggar eller representerar webbplatsens fulla funktionalitet, noggrannhet och tillförlitlighet. Vi kommer inte att vara ansvariga eller skyldiga gentemot dig för förlust av innehåll eller material som laddats upp eller överförts via webbplatsen.

Vi kommer inte att vara ansvariga, i avtal, skadestånd (inklusive, utan begränsning, vårdslöshet), för avtal eller andra framställningar (förutom bedrägliga eller vårdslösa felaktiga framställningar) eller på annat sätt i samband med eller i anslutning till villkoren för:

- ekonomiska förluster (inklusive men inte begränsat till förlust av intäkter, vinster, kontrakt, affärer eller förväntade besparingar), eller
- förlust av goodwill eller rykte, eller
- särskilda eller indirekta förluster som drabbat den berörda parten till följd av eller i samband med bestämmelserna i någon fråga i villkoren

Villkor

Ingenting i villkoren ska utesluta eller begränsa vårt ansvar för dödsfall eller personskador som beror på vår försumlighet eller på försumlighet av våra tjänstemän, agenter eller anställda.

Våra rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att:
- ändra eller dra tillbaka, tillfälligt eller permanent, denna webbplats (eller någon del av den) med eller utan att meddela dig detta, och du bekräftar att vi inte ska vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring av eller tillbakadragande av webbplatsen; och/eller

- ändra villkoren från tid till annan, och din fortsatta användning av webbplatsen (eller någon del av den) efter en sådan ändring ska anses vara ditt godkännande av en sådan ändring. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera om villkoren har ändrats. Om du inte godkänner någon ändring av villkoren måste du omedelbart sluta använda webbplatsen.

Sekretess

Vi kommer att behandla all din personliga information konfidentiellt (även om vi förbehåller oss rätten att avslöja denna information under de omständigheter som anges nedan). Vi kommer att förvara dem på en säker server och vi kommer att följa all tillämplig brittisk dataskyddslagstiftning och konsumentlagstiftning som gäller från tid till annan.

Vi använder en SSL-säker server (Secure Socket Layer) för att säkerställa att alla dina transaktioner är 100 % säkra.

När du handlar på den här webbplatsen kommer vi att be dig att ange och samla in personlig information från dig, t.ex. namn, e-postadress, faktureringsadress, leveransadress, telefonnummer, produktval, kreditkorts- eller annan betalningsinformation och ett lösenord. Vi kan också samla in, och våra tredjepartsleverantörer kan samla in, information om var du befinner dig på internet (t.ex. den webbadress du kom från, IP-adress, domäntyper som .co.uk och .com), din webbläsartyp, det land och telefonnummer där din dator är placerad, de sidor på vår webbplats som du tittade på under ditt besök, de annonser du klickade på och eventuella söktermer som du angav på vår webbplats ("Användarinformation"). Vi kan samla in denna information även om du inte registrerar dig hos oss.

Du bör vara medveten om att den här webbplatsen övervakas och kan samla in information om ditt besök som hjälper oss att förbättra kvaliteten på våra tjänster.

Vi bekräftar att all personlig information som du lämnar till oss (eller som finns tillgänglig i offentliga register) och all användarinformation från vilken vi kan identifiera dig, hålls i enlighet med den registrering vi har hos Data Commissioner's Office. Vi använder din information endast för följande ändamål:

- Behandling av dina beställningar;
- För att förbättra denna webbplats och dess tjänster för dig;
- För att tillhandahålla webbplatsens innehåll till dig;
- För att administrera denna webbplats;

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra företag inom Future Markets Ltd-gruppen. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till något företag utanför Future Markets Ltd för utskick eller marknadsföring.

Du bör vara medveten om att om polisen eller någon annan tillsynsmyndighet eller regeringsmyndighet som utreder misstänkt olaglig verksamhet begär att vi ska lämna ut dina personuppgifter och/eller användarinformation, har vi rätt att göra det.

Vi använder cookies för att hålla reda på din aktuella shopping-session för att anpassa din upplevelse och för att du ska kunna hämta din varukorg när som helst - om du inte accepterar cookies kommer du inte att kunna använda vissa funktioner på denna webbplats.